Alle planten hebben een aantal basisbehoeften die belangrijk zijn voor de plant. Water is één van deze basisbehoeften en is bij het telen van aardbeienplanten op een aantal momenten in de teelt erg belangrijk. Water is vooral belangrijk op het moment dat de wortel van de aardbeienplant zich nog niet genoeg in de grond heeft genesteld. De meest cruciale momenten om te beregenen zijn vlak na het planten en vlak na het ranken leggen. Natuurlijk wordt er tijdens het hele groeiseizoen in de gaten gehouden of de planten het niet te droog hebben, als de planten te weinig water tot hun beschikking hebben worden ze beregend.