Maatschap Joling teelt aardbeienplanten. Er worden in het voorjaar een paar planten per vierkante meter gepland met als doel deze planten te vermeerderen. Om de vermeerdering te bevorderen moet alle energie die de plant heeft in de groei en vermeerdering van de plant zelf worden gestopt. Het is dus niet de bedoeling dat de aardbeienplant zijn energie gaat stoppen in een aardbei. Om dit te voorkomen plukt Maatschap Joling de bloempjes van de aardbeienplant. 

Het bloempjes plukken in de aardbeien is een werkzaamheid die met de hand wordt uitgevoerd. Er liggen dan medewerkers achter een trekker op een wiedbed die met een mesje de bloempjes uit de aardbeien halen. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf begin maart tot aan eind mei.