Een aantal weken geleden hebben wij samen met collega Drentse Bloembollentelers een prijsvraag hebben georganiseerd.  Voor de winnaar hebben we een VVV-bon beschikbaar gesteld. De winnaar is inmiddels bekend en heeft persoonlijk bericht ontvangen. De VVV-bon gaat haar kant op.

De deelnemers moesten 5 vragen goed beantwoorden om kans te maken op de VVV-bon. Hieronder geven wij u nogmaals de vragen en de juiste antwoorden.
 
Vraag 1 
 
Zoals in de meeste teelten wordt er in de bollenteelt ook gebruik gemaakt van wisselteelt. Weet u hoe vaak er lelieteelt op hetzelfde perceel plaats vindt?
 
  • C eens in de 6 jaaromdat een ruime vruchtwisseling inhoud dat de gewassen minder last hebben van bodemziekten.  Daarnaast speelt vruchtwisseling een belangrijke rol bij het behouden en verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.

Vraag 2 

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw worden er bloembollen geteeld in Drenthe. Weet u in welke Drentse gemeente de meeste leliebollen worden geteeld?

  • A Midden-Drentheis de gemeente waar de meeste lelieteelt te vinden is.  

Vraag 3 

Een groot deel van de de gewasbeschermingsmiddelen die in de lelieteelt worden gebruikt zijn biologisch. Weet u hoe groot dit percentage is?

  • B 75%, het meest gebruikte middel is minerale olie, dat door Skal is geplaatst op de inputlijst voor de biologische landbouw. Daarnaast maakt de lelieteelt ook gebruik van knoflook- en zeewierextracten. 

Vraag 4 

Per maand zijn er diverse werkzaamheden te verrichten voor de lelietelers. Weet u welke werkzaamheden in de maand juli worden gedaan?

  • Beregenen en koppenin juli 2021 is weinig beregend omdat regenwater genoeg is gevallen.

Vraag 5

De Drentse Bloembollentelers werken er samen aan om steeds duurzamer te telen. Weet u met hoeveel procent de milieubelasting van de lelieteelt sinds de jaren 90 is afgenomen?

  • 80%er is een grote omslag gemaakt naar onder ander het gebruik van duurzame middelen, de teelt van tagetes, en het gebruik van andere type spuitmachines.

tagetes