Voor de gewasverzorging moeten maatregelen worden genomen, die er voor zorgen dat het gewas gezond blijft. In de basis gaat het om preventieve maatregelen die altijd worden uitgevoerd. Daarnaast is de monitoring van de gewassen erg belangrijk. Elke week wordt er gecontroleerd of er problemen opspelen in de gewassen. Aan hand van deze monitoring worden de maatregelen en werkzaamheden bepaalt die plaats moeten vinden om het gewas gezond te houden.