Maatschap Joling teelt een aantal gewassen voor de vruchtwisseling. Dit zijn suikerbieten, snack peen, tagetes, graan en maïs. Dit wordt gedaan omdat intensieve gewassen niet elk jaar op dezelfde plek kunnen worden geteeld. Je kunt deze gewassen niet elk jaar op het zelfde perceel telen in verband met schimmels, bacteriën en beesten in de grond. Verschillende gewassen vermeerderen namelijk andere schimmels, bacteriën en beesten. Door vruchtwisseling toe te passen kan Maatschap Joling de schimmels, bacteriën en beesten op niveaus houden die niet schadelijk zijn voor de gewassen die geteeld worden.

graan   tagetes   suikerbieten