Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als boeren staan wij al generaties lang dicht bij de natuur en is het in ons belang om onze landbouwgronden zorgvuldig te verzorgen, ook voor onze toekomstige generaties. Het zorgen voor onze gewassen en landbouwgronden zit in ons DNA en hiervoor gebruiken wij ons gezonde ‘boeren verstand’. Duurzaam ondernemen betekent voor ons niet alleen het onderhouden van onze landerijen maar ook het opbouwen van een bedrijf met een blik op de toekomst waarin duurzaamheid een rol speelt. Een bedrijf opbouwen waarin we blijven ontwikkelen, produceren en waarmee we uitdagingen aanpakken. Een bedrijf dat we met trotst kunnen overdragen aan de volgende generatie.

Door de jaren heen hebben we meerdere stappen gezet naar verduurzaming en hier zijn we dan ook meer dan trots op!

LANDBOUWGRONDEN

De landbouwgronden die wij beheren zijn voor ons van grote waarde en we zijn hier dan ook zeer zuinig op. Dit geldt voor onze eigen landbouwgronden maar ook voor de gronden die we huren of verruilen met onze boeren collega’s. De landbouwgronden voorzien ons en onze medewerkers van inkomen. Het is voor onze toekomst dan ook van groot belang dat de gronden gezond blijven. Wij passen dan ook een ruime vruchtwisseling toe en gaan elk jaar weer van start met gezond plantmateriaal.

TAGETES

 

tagetes

Met behulp van Tagetes (Afrikaantjes) ontsmetten wij onze landbouwgronden. Dit is een natuurlijke plaatsvervanger voor de chemische natte grondontsmetting die wij voorheen toepasten.

PROEFTUINEN

Als bedrijf willen we graag blijven ontwikkelen daarom investeren we jaarlijks in proeftuinen. Op deze tuinen worden zowel biologische als chemische gewasbeschermingsmiddelen getest. Zo zijn we altijd op zoek naar een duurzamere manier van bollentelen.

GLOBALG.A.P.

Wij zijn als Maatschap Joling GlobalG.A.P gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de wereldwijd erkende standaard voor de agrarische sector op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit.

INNOVATIE

We hebben de afgelopen jaren veel innovatieve investeringen gedaan die ten goede komen van onze omgeving en het milieu.

ZANDSCHEIDER

Op het moment van oogsten gaat er zand mee naar het bollenerf. Tijdens het wassen van de producten wordt dit zand door middel van een zandscheider uit het spoelwater gezeefd. Deze zeefgrond gaat dan direct weer mee terug naar het landbouw perceel.

ZONNEPANELEN

zonnepanelen.jpg

Dit spreekt eigenlijk voor zich. We wekken een groot deel van onze eigen stroom op doormiddel van duurzame en schone zonne-energie.

LED VERLICHTING

Led verlichting is de meest duurzaamste vorm van verlichting. In onze gebouwen hebben wij alle TL verlichting vervangen voor led verlichting.

WAVE-SYSTEEM

Op ons bedrijf maken we alleen gebruik van door de overheid goedgekeurde chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen. Er is niet één, maar dan ook niet één gewasbeschermingsmiddel ontwikkelt voor de bollenteelt, daar is deze sector veel te klein voor en dus niet interessant voor fabrikanten. De bloembollensector lift dus mee met de middelen die voor de voedselgewassen op aarde ontwikkeld zijn. Voor het toepassen van deze gewasbeschermingsmiddelen maken wij gebruik van de voor ons best beschikbare veldspuit. Deze spuit, de AP Dubex Wave, heeft een Wave-systeem wat betekent dat de drift naar onze omgeving wordt beperkt met maar liefst 99%. Klik hier om te zien hoe dat in zijn werk gaat.

MAATSCHAPPELIJK

We zijn trots op ons bedrijf en daarmee elke medewerker, machine en product wat zich op ons erf begeeft. We laten dan ook graag ons bedrijf zien aan de rest van de wereld. Daarom zijn we ook heel actief op social media. Via Facebook, Instagram en Twitter plaatsen we wekelijks berichten over onze gewassen en werkzaamheden. Op deze manier proberen wij transparant te zijn naar onze omgeving.

We laten jullie veel zien van ons bedrijf via het beeldscherm van je telefoon, maar ook in de echte wereld zijn we actief. Onze deuren staan altijd open en de koffie is warm. Regelmatig geven we rondleidingen aan verschillende groepen. Deze groepen zijn onder andere buurtverenigingen, scholen en sportclubs, maar ook omwonenden, wandelaars en fietsers die toevallig langs komen geven we graag een rondleiding. Tijdens de rondleidingen krijgen de groepen een kijkje achter de schermen op ons bedrijf.    

Tijdens de bloeiperiode van onze gewassen nemen we de mensen graag mee naar onze landbouwgronden. Dit doen we door loop-, fiets- en autoroutes te organiseren langs de bloeiende velden. De bloeiende velden zijn altijd een spektakel om te zien. Tijdens Tulpen Pracht Bij Nacht, een evenement dat wij samen met alle Drentse bloembollentelers organiseren, zijn de kleurrijke tulpenvelden sfeervol verlicht en te bewonderen.

We doen altijd onze uiterste best om de omwonenden van onze percelen op de hoogte te houden van de werkzaamheden die overlast kunnen veroorzaken. Immers een goede buur is beter dan een verre vriend. Mochten er vragen zijn kunt u altijd bij ons terecht. Uiteraard geldt hier voor ons de belangrijke regel: ‘wederzijds respect!’. Dit is één van de vele regels die opgenomen zijn in de overeenkomst ‘Gewasbeschermingsmiddelen gemeente Westerveld’.

Ook hebben wij het convenant van het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe ondertekend. In dit programma werken overheden, de telers en sector, teeltadviseurs en onderzoekers intensief samen om de bollenteelt structureel duurzamer te maken met een lage impact op het milieu. Door middel van experimenten op praktijkschaal en meerjarige proeven worden nieuwe methodes en systemen getest, die sterk bijdragen aan het verlagen van de milieubelasting. Omwonenden, belangstellenden en bewonersgroepen worden nauw betrokken bij de resultaten en regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang. 

 

We zijn trotste bollenteler in Westerveld en vinden het belangrijk dat onze omgeving daar ook zo over denkt.