Maatschap Joling teelt een aantal gewassen voor de vruchtwisseling. Eén van deze gewassen is Mais. Om ons bouwplan jaarlijks rond te krijgen en om onze gronden gezond te houden telen we niet elk jaar hetzelfde gewas op een perceel. We ruilen vaak gronden met collega melkveehouders/akkerbouwers. Er staat dan een van onze teelten op hun grond en een van hen teelten bij ons. Mais past dan, vooral in het geval van een melkveehouder,  goed  in dit bouwplan. Ook verbouwen we zelf elk jaar mais om het overige deel in het bouwplan rond te krijgen. De afzet hiervan regelen we zelf. Deze wordt dan lokaal aan melkveehouders verkocht.