De afgelopen jaren hebben wij heel regelmatig bij de gemeente Westerveld aan tafel gezeten. Puzzelen om te komen tot een overeenkomst met onze tegenstanders/actiegroepen…..namen noem ik niet in mijn verhaal die score punten gun ik ze niet….oeps dit mag ik natuurlijk niet zeggen.....Ja wij moeten ons netjes gedragen en natuurlijk proberen we dat….zij daar in tegen niet altijd maar goed dat is een ander hoofdstuk…

Met die actiegroepen kwamen we er absoluut niet uit! Zij eisen dingen. Denken niet in compromissen en leven niet in de democratie. Hebben maar één doel en dat is verbannen gewasbeschermingsmiddelen uit onze gemeente of zelfs uit geheel Nederland en daarmee de gangbare agrarische sector.

Wij begrijpen wel dat er stappen ondernomen moeten worden. Ook wij willen en moeten mee in het realisatieplan en de visie duurzame en sterke landbouw in 2030 van Minister Carola Schouten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Wij gebruiken het liefst zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen in onze teelten om het milieu maar ook om onze portemonnee. Want gewasbeschermingsmiddelen zijn verschrikkelijk duur! De grootste kostenpost op ons bedrijf. Maar wat wij ook willen is een goed product afleveren en voor alsnog kan dat nog niet zonder gewasbeschermingsmiddelen. Hierin hebben wij de afgelopen jaren al heel grote stappen gezet en hier word nog steeds hard aan gewerkt.

Afgelopen week hebben wij de overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen gemeente Westerveld getekend. Deze overeenkomst is in samenwerking met verschillende partijen gemaakt.

Inwoners, gemeente, standsorganisaties, toeleveranciers, adviseurs en bollentelers hebben hier zorgvuldig aan gewerkt. Er staan dingen in als: respect, integriteit, professionaliteit, veiligheid, gedrag, openheid, innovatie. In deze overeenkomst zien wij kansen voor zowel inwoners als bollentelers en akkerbouwers. Zeg maar een win win situatie.

Wij zijn trots op de ondertekening van deze overeenkomst en voor ons is dit weer een deel van de grote puzzel waar wij samen aan werken. U OOK?

Wilt u ons helpen de puzzel compleet te maken? Dan kunt hier ook de overeenkomst mede ondertekenen en gaan wij samen op weg naar een duurzame en sterke landbouw!