In de grond bevinden zich aaltjes. Hele kleine wormpjes die je met het blote oog niet kunt waarnemen. Deze aaltjes kunnen schadelijk zijn voor onze gewassen.

Voorheen gebruikten wij een chemische nattegrondontsmetting  Metam Natrium (Monam) om deze schadelijke aaltjes te bestrijden. Deze behandeling van de grond is een tijdje verboden geweest. Ze mag nu wel weer toegepast worden onder bepaalde voorwaarden.

In de periode dat de natte grontontsmetting niet meer toegepast mocht worden hebben wij een natuurlijk vervanger hiervoor toegepast.

Tagetes (afrikaantjes)

Deze natuurlijke aaltjes bestrijder bevalt zo goed dat Maatschap Joling besloten heeft om hier mee door te gaan.

Tagetes is een plantje. Deze zaaien wij, als de omstandigheden goed genoeg zijn en de kans op vorst voorbij is, volvelds in de maand juni. Het gewas moet goed dicht komen te staan en 100 dagen groen blijven om een zo goedmogelijk werking te hebben. Onkruid moet zo min mogelijk de kans hebben om te groeien omdat de aaltjes zich hierop kunnen vermeerderen.

De werking gaat als volgdt... het aaltje prikt in de wortels van de Tagetes plant. De plant geeft een stofje af aan het aaltje waar het aaltje aan sterft.

Het voordeel van Tagetes in vergelijking met de chemische ontsmetting is dat de Tagetes bepaalde aaltjes die schadelijke zijn voor onze gewassen opruimd. Tagetes ruimd dus niet alle aaltjes op.

In de bodem hebben we dus leven. Dat noemen we bodemleven. Hier leven dus goede en schadelijke aaltjes. Aaltjes die schade brengen en aaltjes die geen schade brengen aan de gewassen. Door Tagetes te telen gaat een bepaalde groep schadelijke aaltjes dood. Andere alen blijven leven.

Roofalen (de natuurlijke vijanden van de schadelijk aaltjes) blijven ook leven. Het bodemleven blijft dus beter in balans.

Hierdoor is Tagetes beter voor het bodemleven en brengt ons daardoor een betere groei van de gewasen die we daarna telen.

Er is in de lelieteelt nog één aaltje (annemonus) wat ons plaagt en waar we helaas tot op heden nog geen goede alternatieve bestrijding voor hebben.

We hopen deze in de toekomst nog te vinden.

tagetes 

Maatschap Joling teelt een aantal gewassen voor de vruchtwisseling. Dit zijn suikerbieten, snack peen, tagetes, graan en maïs. Dit wordt gedaan omdat intensieve gewassen niet elk jaar op dezelfde plek kunnen worden geteeld. Je kunt deze gewassen niet elk jaar op het zelfde perceel telen in verband met schimmels, bacteriën en beesten in de grond. Verschillende gewassen vermeerderen namelijk andere schimmels, bacteriën en beesten. Door vruchtwisseling toe te passen kan Maatschap Joling de schimmels, bacteriën en beesten op niveaus houden die niet schadelijk zijn voor de gewassen die geteeld worden.

graan   tagetes   suikerbieten

Maatschap Joling teelt een aantal gewassen voor de vruchtwisseling. Eén van deze gewassen is Mais. Om ons bouwplan jaarlijks rond te krijgen en om onze gronden gezond te houden telen we niet elk jaar hetzelfde gewas op een perceel. We ruilen vaak gronden met collega melkveehouders/akkerbouwers. Er staat dan een van onze teelten op hun grond en een van hen teelten bij ons. Mais past dan, vooral in het geval van een melkveehouder,  goed  in dit bouwplan. Ook verbouwen we zelf elk jaar mais om het overige deel in het bouwplan rond te krijgen. De afzet hiervan regelen we zelf. Deze wordt dan lokaal aan melkveehouders verkocht.

 

Maatschap Joling teelt een aantal gewassen voor de vruchtwisseling. Eén daarvan is suikerbieten. Maatschap Joling teelt jaarlijks circa 15 a 17 hectare suikerbieten. Deze gaan, net als de granen, mais en Tagetes  mee in de vruchtwisseling. Onze suikerbieten worden geleverd aan de Cosun Beet Company. Hier worden onze suikerbieten verwerkt tot suiker. maar dat is niet het enige wat er overblijft uit een suikerbiet. Ben je nieuwsgierig wat er nog meer van de suikerbiet gemaakt word kijk dan eens op de website van de Cosun Beet Company.

 

suikerbietK

test

Maatschap Joling teelt een aantal gewassen voor de vruchtwisseling.Eén van deze gewassen is graan. Maatschap Joling teelt hoofdzakelijk zomergerst. granen passen ook uitstekend bij ons steeds roterende bouwplan.Granen zorgen er voor dat de grond rust krijgt een zogenaamd rustgewas. Maatschap Joling teelt jaarlijks ongeveer 20 hectare graan. Deze word lokaal afgezet en gebruikt voor veevoer. Het stro wat er overblijft na de oogst wordt ook verkocht aan collega’s in de buurt of  het blijft in kleine stukjes gesneden achter op het perceel. Je zou kunnen denken dat dit zonde is van het product maar ook dit is weer goed voor de grond.

graan