Op 22 maart 2023 is er een informatiebijeenkomst over Duurzame Bollenteelt in Drenthe.

Deze bijeenkomst is voor iedereen die graag meer wil weten over de stappen naar een duurzame teelt.

Gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe zal u welkom heten. De eerste resultaten van het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe zullen aan u worden gepresenteerd. Jaap Bond voorzitter van de KAVB (Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollen) zal de Rob Faasen wisselbokaal, een prijs voor onderscheidende activiteiten op het gebied van waterkwaliteit en gewasbeschermingsmiddelen, uitreiken. Ook zal Andre Hoogendijk, voorzitter van BO Akkerbouw, u informeren over het perspectief van de akkerbouw.  Er zal een gesprek zijn met de aanwezigen en er wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Bent u geïnteresseerd meld u dan aan voor 15 maart 2022!

 

 

Het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe is onderdeel van het landelijke Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd door HLB research and consultancy in agriculture. Overheden, telers, teeltadviseurs en onderzoekers werken intensief samen om de bollenteelt structureel duurzamer te maken met een lage impact op het milieu. Bij het programma zijn betrokken HLB research and consultancy in agriculture, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), gemeente Westerveld, provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), LTO Noord, Agrifirm, CAV Agrotheek, WPA-Robertus, Alb. Groot BV en telers die het convenant hebben ondertekend.