Overeenkomst 'vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen' zorgt voor meer contact en onderling begrip.

op 20 februari 2023 vond de derde evaluatie van de overeenkomst 'vermindering gewasbeschermingsmiddelen' plaats. Tijdens deze evaluatie blikten de partijen terug op de resultaten van het afgelopen jaar. Belangrijkste conclusie: de overeenkomst heeft een positief bijgedragen aan het tot stand komen van overleg tussen telers en omwonenden. Meer lezen...