Vanmorgen heeft de rechter uitspraak gedaan in het hoger beroep inzake gewasbeschermingsmiddelen op het lelieperceel Boterveen.

Wij mogen op het perceel een viertal gewasbeschermingsmiddelen weer gebruiken. Hier zijn we blij mee. De onderbouwing van het vonnis volgt binnen een aantal dagen.

Wij vinden dat het uitgangspunt moet zijn dat wij alle gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten door het CTGB moeten kunnen gebruiken in onze teelten. Voor dit seizoen is dit een passende oplossing om gewasschade zoveel mogelijk te beperken.

 uitspraak hoger beroepzaak gewasbeschermingsmiddelen lelieteelt boterveen