• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Aardbeien planten worden gepland op 1.5 meter afstand van elkaar. De planten die geplant worden, worden moederplanten genoemd. Als de bloempjes uit de moederplanten zijn gehaald beginnen deze ranken te vormen totdat de hele grond bezaaid is met aardbeienplanten. De moederplanten zijn nu erg grote planten en zijn te groot om te verkopen. Daar komt bij dat de moederplanten vaak over kleinere planten heen hangen en het licht van deze planten ontneemt. Maatschap Joling wil graag dat deze kleinere planten meer groeien, meer licht betekent meer groei. Daarom worden deze planten weg gefreesd. Er rijdt dus een trekker over de moederplanten heen welke de moederplanten achter zich verhakseld met een frees.

 

Tijdens en voor het rooien van de aardbeienplanten zijn er heel veel activiteiten op de aardbeienvelden van Maatschap Joling. Voor de rooimachine aan worden de aardbeienplanten gemaaid zodat de planten niet te veel en niet te weinig blad hebben. Daarna rooit een rooimachine de planten op, deze machine gaat onder de wortels van de planten door en gaat vanaf daar schuin omhoog tot aan het eind van de machine. Op de rooimachine wordt al het zand uit de aardbeien gezeefd totdat er weinig tot geen grond meer tussen de aardbeien zit. Op het moment dat de aardbeien schoon zijn, zijn de aardbeien aan het eind van de rooimachine die ze dan verder transporteert naar een kist op een wagen. 

Als alle kisten van een wagen zijn gevuld rijdt een nieuwe wagen onder de rooimachine. De volle wagen rijdt terug naar de boerderij om de kisten van de wagen te halen en in een koelcel te zetten. In deze koelcel worden de planten terug gekoeld naar de gewenste temperatuur waarna ze op transport gaan om gesorteerd en verkoopklaar gemaakt te kunnen worden. 

 

 

Alle planten hebben een aantal basisbehoeften die belangrijk zijn voor de plant. Water is één van deze basisbehoeften en is bij het telen van aardbeienplanten op een aantal momenten in de teelt erg belangrijk. Water is vooral belangrijk op het moment dat de wortel van de aardbeienplant zich nog niet genoeg in de grond heeft genesteld. De meest cruciale momenten om te beregenen zijn vlak na het planten en vlak na het ranken leggen. Natuurlijk wordt er tijdens het hele groeiseizoen in de gaten gehouden of de planten het niet te droog hebben, als de planten te weinig water tot hun beschikking hebben worden ze beregend. 

 

Maatschap Joling teelt aardbeienplanten. Er worden in het voorjaar een paar planten per vierkante meter gepland met als doel deze planten te vermeerderen. Om de vermeerdering te bevorderen moet alle energie die de plant heeft in de groei en vermeerdering van de plant zelf worden gestopt. Het is dus niet de bedoeling dat de aardbeienplant zijn energie gaat stoppen in een aardbei. Om dit te voorkomen plukt Maatschap Joling de bloempjes van de aardbeienplant. 

Het bloempjes plukken in de aardbeien is een werkzaamheid die met de hand wordt uitgevoerd. Er liggen dan medewerkers achter een trekker op een wiedbed die met een mesje de bloempjes uit de aardbeien halen. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf begin maart tot aan eind mei.

 

Maatschap Joling plant de aardbeienplanten vanaf half februari tot half maart. Voor het planten moet eerst de grond op de juiste manier worden geprepareerd. Dit houdt in dat deze de juiste structuur moet hebben en goed vlak moet zijn. Vaak wordt eerst de grond gecultiveerd en na het cultiveren wordt de grond klaargemaakt met een spitmachine die de bovenste 15 cm van de grond doorspit en goed vlak maakt. 

Aardbeienplanten is een werkzaamheid die met de hand uitgevoerd wordt. Medewerkers stoppen elke plant met de hand in een lepel die aan een rad zit. Op het moment dat het rad helemaal rond gedraaid is en zich in de grond bevind laat de lepel los, zodat de plant in de grond zit. 

Op het moment dat er een aantal regels aardbeien gepland is, word er direct water gegeven aan de aardbeienplanten. Aardbeienplanten die net gepland zijn hebben nog niet een mooi wortelgestel kunnen vormen en hebben hierdoor nog lastig toegang tot water en belangrijke mineralen. Door te zorgen dat de grond om de wortels goed vochtig is, is het makkelijker voor de plant om te beginnen met groeien. 

Als de grond goed vochtig is wordt er vlak na het planten plastic gelegd over de aardbeien. Dit wordt gedaan zodat de plant een klein beetje meer warmte heeft waardoor de plant zich in het beginstatium sneller zal ontwikkelen. Dit plastic wordt weer verwijderd op het moment dat de aardbeienplanten tegen het plastic aan beginnen te drukken. 

f51e9c9f-6195-4478-b7f8-a221e921e5d1.jpg